Caci, cine pazeste toata Legea, si greseste intr-o singura porunca, se face vinovat de toate.

[Iacov 2:10]

Dragostea nu face rau aproapelui: dragostea deci este implinirea Legii.

[Romani 13:10]

Atita vreme cit raminem „sub lege”, sintem incapabili sa intelegem aceasta unitate ascunsa a poruncilor. Este specific legalismului sa prezinte vointa lui Dumnezeu ca pe o multiplicitate de porunci. In realitate insa, ea este una si indivizibila; Dumnezeu doreste dragoste, pentru ca El Insusi este dragoste.

Emil Brunner 

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Anunțuri