Cine este credincios in cele mai mici lucruri, este credincios si in cele mari; si cine este nedrept in cele mai mici lucruri, este nedrept si in cele mari.

[Luca 16.10]

Diavolul se ascunde in amanunte.

Michelangelo Buonarroti

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod