…din prisosul inimii vorbeste gura. Omul bun scoate lucruri bune din vistieria buna a inimii lui; dar omul rau scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui.

[Matei 12.34,35]

Daca inima ta e un trandafir, cuvintele-ti vor fi parfumate.

Proverb rusesc

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod