You are currently browsing the monthly archive for februarie 2009.

Răscumpărați vremea, căci zilele sînt rele.

[Efeseni 5.16]

Sînt o mie de feluri de a pierde o zi, însă nici unul de a o aduce înapoi.

Proverb arab


Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Reclame

M-am uitat bine și cu luare aminte, și am tras învățătură din ce am văzut.

[Proverbe 24.32]

Dacă umblu pe drum alături de alți doi oameni, fiecare îmi va sluji drept profesor. Voi vedea la unul lucruri bune pe care voi căuta să le imit, sau voi vedea la altul defecte pe care voi căuta să mi le îndrept sau să le evit.

Confucius

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Isus Și-a ridicat ochii, și a văzut pe niște bogați care își aruncau darurile în vistierie. A văzut și pe o văduvă săracă, aruncînd acolo doi bănuți. Și a zis: „Adevărat vă spun, că această văduvă săracă a aruncat mai mult decît toți ceilalți; căci toți aceștia au aruncat la daruri din prisosul lor; dar ea a aruncat din sărăcia ei, tot ce avea ca să trăiască.”

[Luca 21.2-4]

Dacă binefacerea nu ar costa nimic, lumea ar fi plină de filantropi.

Proverb evreiesc

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi.

[1Corinteni 4.16]

Omul de ieri a murit în cel de azi, cel de azi moare în cel de mîine.

Plutarh

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Și, din pricina înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mai mulți se va răci.

[Matei 24.12]

În lume este mai multă foame de dragoste și apreciere, decît de pîine.

Maica Tereza

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Chiar faptul că aveți judecăți între voi, este un cusur pe care-l aveți. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdati mai bine paguba?

[1Corinteni 6.7]

Mai bine să pierzi decît să te cerți.

Pitagora


Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Și acum, ce zăbovești?

[Fapte 22.16]

Amînarea este hoțul care îți fură vremea.

Somerset Maugham


Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Cel ce primise cei cinci talanți, a venit, a adus alți cinci talanți, și a zis: ,Doamne, mi-ai încredințat cinci talanți; iată că am cîstigat cu ei alți cinci talanți. Stăpînul său i-a zis: „Bine, rob bun și credincios; ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpînului tău.”

[Matei 25.20,21]

Talentul tău este darul lui Dumnezeu pentru tine. Ceea ce faci cu el este darul tău pentru Dumnezeu.

Leo Buscaglia

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Căci, cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întîi să-și facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfîrșească? Pentru ca nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfîrși, și toți cei ce-l vor vedea, să înceapă să rîdă de el, și să zică: „Omul acesta a început să zidească, și n-a putut isprăvi.”

[Luca 14.28-30]

Înțelepciunea nu vine din contemplarea trecutului, ci din responsabilitatea pentru viitor.

George Bernard Shaw

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vînt.

[1Corinteni 9.26]

Cei care au ținte reușesc, pentru că știu încotro se îndreaptă.

Earl Nightingale


Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Fiindcă nu puteau să ajungă pînă la El, din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Isus, și, după ce l-au spart, au coborît pe acolo patul în care zăcea slăbănogul.

[Marcu 2.4]

Nu lăsa ca ceea ce nu poți face să împiedice ceea ce poți face.

John Wooden

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpînii vostri pămîntești; nu numai cînd sînteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul.

Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.

[Coloseni 3.22-24]

Calitate înseamnă să faci un lucru așa cum trebuie atunci cînd nu e nimeni care să te privească.

Henry Ford

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Dragostea nu caută folosul său.

[1Corinteni 13.5]

Adevărata iubire începe de acolo de unde tu nu mai aștepți nimic în schimb.

Antoine de Saint-Exupery

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Petru I-a răspuns: „Chiar dacă ar trebui să mor cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine.”

[Matei 26.35]

Este mult mai ușor să lupți pentru principiile tale, decît să le respecți.

Alfred Adler

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda, pe care o aveți în noi.

[Filipeni 3.17]

Are rost să umblăm pretutindeni pentru a predica, doar dacă umblarea noastră este predica noastră.

Francisc d’Assisi

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde; dar oricine își va pierde viața pentru Mine, o va cîștiga.

[Matei 16.25]

Există momente în care îndrăzneala înseamnă prudență.

Casimir Delavigne


Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Căci în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste.

[Galateni 5.6]

Credința face toate lucrurile posibile… dragostea face toate lucrurile ușoare.

Dwight L. Moody


Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

… păcatul pîndește la ușă; dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpînești.

[Geneza 4.7]

Căci binele, pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul, pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac!

[Romani 7.19]

Căutăm binele fără a-l găsi, în schimb găsim răul fără să-l căutăm.

Democrit

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod