De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi.

[1Corinteni 4.16]

Omul de ieri a murit în cel de azi, cel de azi moare în cel de mîine.

Plutarh

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Anunțuri