You are currently browsing the monthly archive for martie 2009.

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de nici un rău, căci Tu ești cu mine.

[Psalmul 23.4]

Pentru copiii lui Dumnezeu, valea umbrelor nu înseamnă întuneric. Trebuie să fie lumină, altfel n-ar exista umbra.

D.L. Moody

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Reclame

Omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi.

[2Corinteni 4.16]

Doamne, fă astfel încît credincioșia mea să nu fie o repetare obosită și resemnată a trecutului, ci creativitate, noutate, surpriză, bucurie de a inventa viitorul, anticipare a zorilor, mers pe ritmul sperantei.

Alessandro Pronzato

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Oamenii aceștia, care au răscolit lumea, au venit și aici…

[Fapte 17.6]

Trăiește ceea ce crezi și vei putea răsturna lumea.

Henry David Thoreau

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Fiindcă avem dar o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală.

[2Corinteni 3.12]

Nu-ți fie frică să faci un pas mare. Nu poți trece o prăpastie din două sărituri mici.

David Lloyd George

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și cînd va îmbătrîni, nu se va abate de la ea.

[Proverbe 22.6]

Nu putem întotdeauna să pregătim viitorul pentru tinerii noștri, dar putem să-i pregătim pe ei pentru viitor.

Franklin Roosevelt

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Atunci cei neprihăniți Îi vor răspunde: ,Doamne, cînd Te-am văzut noi flămînd, și Ți-am dat să mănînci? Sau fiindu-Ți sete, și Ți-am dat de ai băut? Cînd Te-am văzut noi străin, și Te-am primit? Sau gol, și Te-am îmbrăcat? Cînd Te-am văzut noi bolnav sau în temniță, și am venit pe la Tine?

[Matei 25.37-39]

Îți voi spune un mare secret, prietene. Nu aștepta Judecata Finală, ea are loc în fiecare zi.

Albert Camus

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Ucenicii Săi, Iacov și Ioan, cînd au văzut lucrul acesta, au zis: „Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut Ilie?” Isus S-a întors spre ei, i-a certat, și le-a zis: „Nu știți de ce duh sînteți însuflețiți!”

[Luca 9.54,55]

Nu faceți ca binele vostru să fie grăit de rău.

[Romani 14.16]

Adevărul suferă deseori mai mult din pricina înfierbîntării apărătorilor săi, decît din pricina argumentelor dușmanilor.

William Penn

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greseală, voi, care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blîndeții.

[Galateni 6.1]

Întelepciunea cea mai mare nu stă într-o vorbă mustrătoare, ci într-o vorbă care, fără să-și bată joc de nenorocirea omului, să-l îmbărbăteze și să-i dea curaj.

Nikolai Gogol

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

„Tu ești născut cu totul în păcat”, i-au răspuns ei, „și vrei să ne înveți pe noi?” Și l-au dat afară.

[Ioan 9.34]

Ştiu că majoritatea oamenilor – nu numai cei considerați inteligenți, dar chiar şi cei care sînt foarte inteligenți şi capabili de a înţelege cele mai dificile probleme ştiinţifice, matematice, sau filosofice, – rareori pot recunoaște chiar și cel mai simplu şi evident adevăr, dacă astfel ar fi obligați să admită de falsitatea concluziilor pe care și le-au format, probabil, cu mult mai greu – concluzii de care sunt mândri, pe care le-au predat altora, şi pe care au construit viaţa lor.

Lev Tolstoi

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Totuși, chiar dintre fruntași, mulți au crezut în El; dar de frica Fariseilor nu-L mărturiseau pe față, ca să nu fie dați afară din sinagogă.

[Ioan 12.42]

Calea corectă nu este întotdeauna cea mai ușoară, sau cea mai populară. Testul unui caracter moral este să stai de partea adevărului chiar și atunci cînd acesta este nepopular.

Margaret Chase Smith

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Cum răspunde în apă fața la față, așa răspunde inima omului inimii omului.

[Proverbe 27.19]

Dacă arăți limpede că îți plac oamenii, le va fi dificil să nu te placă la rîndul lor.

Lois McMaster Bujold

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Fiii lui Zebedei, Iacov și Ioan, au venit la Isus și I-au zis: „Învățătorule, am vrea să ne faci ce-Ți vom cere.” El le-a zis: „Ce voiți să vă fac?” „Dă-ne”, I-au zis ei, „să ședem unul la dreapta Ta și altul la stînga Ta, cînd vei fi îmbrăcat în slava Ta.” Isus le-a răspuns: „Nu știti ce cereți. Puteți voi să beți paharul, pe care am să-l beau Eu, sau să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat Eu?”

[Marcu 10.35-38]

Cînd porneşti la o acţiune trebuie să ai în vedere şi riscurile ei.

Eugen Lovinescu

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Cum? Furați, ucideți, preacurviți, jurați strîmb, aduceți tămîie lui Baal, mergeți după alți dumnezei pe care nu-i cunoașteți!… Și apoi veniți să vă înfățișați înaintea Mea, în Casa aceasta peste care este chemat Numele Meu și ziceți: „Suntem izbăviți!”… ca iarăși să faceți toate aceste urîciuni!

[Ieremia 7.9.10]

Mulți oameni cred că mărturisirea defectelor lor îi scutește de datoria de a le îndrepta.

Marie von Ebner Eschenbach

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Uitați-vă dar cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima, și să cădeți de oboseală în sufletele voastre.

[Evrei 12.3]

Nu lăsa visele să piară, pentru că dacă visele mor, viața nu este decît o pasăre cu aripi rupte care nu poate să zboare.

Langston Hughes

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei.

[Iacov 2.12]

Libertatea înseamnă răspundere. De-asta majoritatea oamenilor se feresc de ea.

George Bernard Shaw

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.

[Fapte 24.16]

Cea mai copleșitoare forță majoră sub presiunea căreia sîntem uneori constrînși să lucrăm este propria noastră conștiință.

Lucian Blaga

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Ce seamănă omul, aceea va și secera.

[Galateni 6.7]

Un scop bun nu sfințește mijloace rele; și nici nu trebuie să facem răul în speranța că va ieși ceva bun din el.

William Penn

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii o duce rău.

[Proverbe 13.20]

Ești media celor cinci oameni cu care petreci cel mai mult timp.

Jim Rohn

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

De aceea spune copiilor lui Israel: „Eu sînt Domnul: Eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă Egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor, și vă voi scăpa cu braț întins și cu mari judecăți.

[Exod 6.6]

Nu știți că, dacă vă dați robi cuiva, ca să-l ascultați, sînteți robii aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire?

[Romani 6.16]

Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi, și să Mă urmeze.

[Luca 9.23]

Orice om trebuie să iasă, în fiecare zi, din Egipt.

Rabi Israel din Kojeniț

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod