De aceea spune copiilor lui Israel: „Eu sînt Domnul: Eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă Egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor, și vă voi scăpa cu braț întins și cu mari judecăți.

[Exod 6.6]

Nu știți că, dacă vă dați robi cuiva, ca să-l ascultați, sînteți robii aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire?

[Romani 6.16]

Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi, și să Mă urmeze.

[Luca 9.23]

Orice om trebuie să iasă, în fiecare zi, din Egipt.

Rabi Israel din Kojeniț

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Anunțuri