Cum? Furați, ucideți, preacurviți, jurați strîmb, aduceți tămîie lui Baal, mergeți după alți dumnezei pe care nu-i cunoașteți!… Și apoi veniți să vă înfățișați înaintea Mea, în Casa aceasta peste care este chemat Numele Meu și ziceți: „Suntem izbăviți!”… ca iarăși să faceți toate aceste urîciuni!

[Ieremia 7.9.10]

Mulți oameni cred că mărturisirea defectelor lor îi scutește de datoria de a le îndrepta.

Marie von Ebner Eschenbach

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Anunțuri