Fiii lui Zebedei, Iacov și Ioan, au venit la Isus și I-au zis: „Învățătorule, am vrea să ne faci ce-Ți vom cere.” El le-a zis: „Ce voiți să vă fac?” „Dă-ne”, I-au zis ei, „să ședem unul la dreapta Ta și altul la stînga Ta, cînd vei fi îmbrăcat în slava Ta.” Isus le-a răspuns: „Nu știti ce cereți. Puteți voi să beți paharul, pe care am să-l beau Eu, sau să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat Eu?”

[Marcu 10.35-38]

Cînd porneşti la o acţiune trebuie să ai în vedere şi riscurile ei.

Eugen Lovinescu

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod