Ucenicii Săi, Iacov și Ioan, cînd au văzut lucrul acesta, au zis: „Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut Ilie?” Isus S-a întors spre ei, i-a certat, și le-a zis: „Nu știți de ce duh sînteți însuflețiți!”

[Luca 9.54,55]

Nu faceți ca binele vostru să fie grăit de rău.

[Romani 14.16]

Adevărul suferă deseori mai mult din pricina înfierbîntării apărătorilor săi, decît din pricina argumentelor dușmanilor.

William Penn

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod