You are currently browsing the monthly archive for aprilie 2009.

Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar, dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârşitul lor va fi după faptele lor.

[2Corinteni 11.14,15]

Cel care se așteaptă ca pe lumea asta diavolii să umble cu coarne, iar nebunii cu clopoței, va fi totdeauna prada sau jucăria lor.

Arthur Schopenhauer

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Reclame

Atunci li s-au deschis ochii şi L-au cunoscut.

[Luca 24.31]

Adevărata călătorie a cunoașterii nu constă în căutarea de noi ținuturi, ci în a avea ochi noi.

Marcel Proust

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.

[Ioan 14.27]

Religia este asemenea adîncului liniștit al mării, care rămîne liniștit oricît de înalte ar fi valurile.

Ludwig Wittgenstein

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Şi l-a adus la Isus. Isus l-a privit şi i-a zis: „Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa” (care tălmăcit înseamnă Petru).

[Ioan 1.42]

Tratează un om așa cum este el și va rămîne așa. Tratează un om așa cum ar putea fi și va deveni astfel.

Ralph Waldo Emerson

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea, și de priceput dacă și-ar ține gura.

[Proverbe 17.28]

Omul prost ar trebui să tacă. Dar dacă ar ști asta, n-ar mai fi prost.

Saadi

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari; și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari.

[Luca 16.10]

Pot să aflu mai multe despre un călugăr după felul în care mătură, decît după felul cum vorbește.

Thomas Merton

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Cînd Te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze,

cu bucuria în sufletul pe care mi l-ai izbãvit.

[Psalm 71.23]

Cel mai bine și-a folosit viața cel care s-a bucurat cel mai mult de ea.

Samuel Butler

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.

[Efeseni 4.15]

Scopul învățării este creșterea, iar mințile noastre, spre deosebire de trupurile noastre, pot continua să crească atît vreme cît trăim.

Mortimer Adler

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

De aceea, orice ați spus la întuneric, va fi auzit la lumină; și orice ați grăit la ureche, în odăițe, va fi vestit de pe acoperișul caselor.

[Luca 12.3]

Nu există secrete pe care timpul să nu le dezvăluie.

Jean Racine

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Căci Eu știu gîndurile, pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gînduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde.

[Ieremia 29.11]

Cel mai frumos dar făcut cuiva este speranța.

Anatole France

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plãcută și desăvîrșită.

[Romani 12.2]

Trăiește în pas cu secolul tău dar nu te lăsa modelat de el.

Friedrich von Schiller

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui.

[Proverbe 19.22]

Bunătatea este limbajul pe care surdul îl poate auzi și orbul îl poate vedea.

Mark Twain

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Nebunului nu-i este de învățătură, ci vrea să arate ce știe el.

[Proverbe 18.2]

Unui om deștept îi place să învețe. Unui prost, să învețe pe alții.

A.P. Cehov

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău, și nu te uiți cu băgare de seamă la bîrna din ochiul tău?

[Matei 7.3]

Inima omului este întotdeauna dreaptă, în tot ce nu-l privește personal.

Jean Jacques Rousseau

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Ferice va fi de voi cînd, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră! Bucurați-vă și înveseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot așa au prigonit pe proorocii, care au fost înainte de voi.

[Matei 5.11,12]

Un om de succes este acela care poate construi o fundație solidă cu cărămizile pe care alții le aruncă în el.

David Charles Brink

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău, și nu te uiți cu băgare de seamă la bîrna din ochiul tău?

[Luca 6.41]

Unii se cred perfecți doar pentru că sînt mai puțin exigenți cu ei înșiși.

Hermann Hesse

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă; ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși.

[Filipeni 2.3]

Cînd căutăm să vedem în ceilalți ce e mai bun, cumva scoatem la iveală ce e mai bun în noi înșine.

William Arthur Ward

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.

[Luca 17.21]

Raiul nu este un loc, ci o stare de spirit.

John Burroughs

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Și ce folosește unui om să cîștige toată lumea, dacă își pierde sufletul?

[Marcu 8.36]

Adesea banii costă prea mult.

Ralph Waldo Emerson

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod