Ferice va fi de voi cînd, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră! Bucurați-vă și înveseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot așa au prigonit pe proorocii, care au fost înainte de voi.

[Matei 5.11,12]

Un om de succes este acela care poate construi o fundație solidă cu cărămizile pe care alții le aruncă în el.

David Charles Brink

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Anunțuri