Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plãcută și desăvîrșită.

[Romani 12.2]

Trăiește în pas cu secolul tău dar nu te lăsa modelat de el.

Friedrich von Schiller

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Anunțuri