Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plãcută și desăvîrșită.

[Romani 12.2]

Trăiește în pas cu secolul tău dar nu te lăsa modelat de el.

Friedrich von Schiller

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod