You are currently browsing the monthly archive for mai 2009.

Cine îşi înfrânează vorbele, cunoaşte ştiinţa, şi cine are duhul potolit este un om priceput.

[Proverbe 17.27]

Nu te grăbi să deschizi gura, şi să nu-ţi rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu; căci Dumnezeu este în cer, şi tu, pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe.

[Eclesiastul 5.2]

O pasăre pe care o eliberezi ar mai putea fi prinsă cîndva, dar o vorbă care îți scapă de pe buze nu se mai întoarce niciodata.

Proverb evreiesc

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Reclame

În ele sunt unele lucruri grele de înţeles pe care cei neştiutori şi nestatornici le răstălmăcesc ca şi pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor.

[1Petru 3.16]

Biblia e întocmai ca şi un om: dacă o chinui suficient de mult va spune orice vrei tu.

George Bernard Shaw

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Planurile omului harnic nu duc decât la belşug,

dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă.

[Proverbe 21.5]El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfârşit.

[Psalmi 1.3]

Dacă nu ai timp să faci un lucru așa cum trebuie, cum o să ai timp să-l faci pînă la capăt?

John WoodenCuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

De ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia?

[1Corinteni 10.29]

Gîndiți pentru voi înșivă, dar lăsați celorlalți privilegiul de a face și ei la fel.

Voltaire

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Dacă este flămând vrăjmaşul tău, dă-i pâine să mănînce, dacă-i este sete, dă-i apă să bea.

[Proverbe 25.21]

Să nu vezi în dușmanul tău decît un prieten rătăcit.

Pitagora

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Câtă vreme aveţi Lumina printre voi, credeţi în Lumină, ca să fiţi fii ai luminii.

[Ioan 12.36]

Există două moduri de a răspîndi lumină: fie ești lumînare, fie oglinda care o reflectă.

Edith Wharton

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui. Cine zice: „Îl cunosc”, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el.

[1Ioan 2.3,4]

Este atît de greu să crezi pentru că este atît de greu să te supui.

Soren Kierkegaard

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Prin rănile Lui suntem tămăduiţi.

[Isaia 53.5]

Nimeni nu poate evita complet să fie rănit. Toți sîntem oameni răniți, fie fizic, emoțional, mental sau spiritual. Principala întrebare nu este „Cum să ne ascundem rănile?” ca să nu fim stînjeniți de ele, ci „Cum putem pune faptul că am fost răniți în slujba altora?” Cînd rănile noastre încetează să fie o sursă de rușineși devin o sursă de vindecare, ne transformăm în vindecători răniți.

Henri Nouwen

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Isus a răspuns: Tu zici: „Dacă poţi!”… Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede!

[Marcu 9.23]


Păstrează-ți visele vii. Înțelege că pentru a realiza ceva ai nevoie de credință și încredere în tine, viziune, muncă, hotărîre și dăruire. Amintește-ți că toate lucrurile sînt posibile pentru cei care cred.

Gail Devers

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.

[Matei 6.21]

Religia cuiva este acel lucru care-l interesează cel mai mult.

J.M. Barrie

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac!”

[Luca 23.34]

Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi şi să nu ne plăcem nouă înşine.

[Romani 15.1]


Nimic nu este mai ușor decît să denunți pe cel ce săvîrșește răul, nimic nu este mai greu decît să-l înțelegi.

F.M. Dostoievski

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Sfătuieşte, de asemenea, pe tineri să fie cumpătaţi.

[Tit 2.6]

Zgîrciții adună ca și cînd ar trăi veșnic, risipitorii risipesc ca și cînd ar trebui să moară.

Aristotel

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspîndeşte prin noi, în orice loc, mireasma cunoştinţei Lui. În adevăr, noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mîntuirii şi printre cei ce sunt pe calea pierzării.

[2Corinteni 2.14,15]

Îți mulțumesc, Doamne, pentru toți cei care prin viața lor simplă, prin faptele lor generoase, prin zîmbetul iubirii lor, au trezit în noi dorința de sfințenie.

Pietro Lombardo


Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod