You are currently browsing the monthly archive for iulie 2009.

Nu vă conformaţi acestui veac, ci lăsaţi-vă transformaţi prin reînnoirea gândirii voastre, ca să puteţi discerne voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută şi desăvârşită.
[Romani 12.2]

Sînt epoci în care nu poți înainta decît mergînd împotriva curentului.
Mircea Eliade


Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Reclame

Cum înveseleşte untdelemnul şi tămâia inima, aşa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten.

[Proverbe 27.9]

Dragostea vindecă oamenii – pe cei ce o dăruiesc, dar și pe cei ce o primesc.

Karl Menninger

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

„Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi.” Să n-apună soarele peste mânia voastră.

[Efeseni 4.26]

Mînia este ca focul: nu se poate stinge decît atunci cînd e scînteie. După aceea e tîrziu.

Giovanni Papini

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins, prin întrebuinţare, să deosebească binele şi răul.

[Evrei 5.14]

Suprema înțelepciune este a distinge binele de rău.

Socrate

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Oamenii îşi spun minciuni unii altora, pe buze au lucruri linguşitoare, vorbesc cu inimă prefăcută.

[Psalmi 12.2]

E îngrozitor să ajungi să crezi că ceea ce spun alții despre tine e adevărat.

Sydney Smith

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui; dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui.

[Matei 12.35]

Numai acela care cugetă clar și corect poate să și vorbească clar și corect.

Ioan Slavici

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la om. Şi omul a zis: „Iată în sfârşit aceea care este os din oasele mele şi carne din carnea mea!”

[Geneza 2.22,23]

Dragostea este atunci cînd ți se oferă o bucată din sufletul tău, despre care nu ai știut niciodată că lipsește.

Torquato Tasso

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Când s-a făcut ziuă, toţi preoţii cei mai de seamă şi bătrânii norodului au ţinut sfat împotriva lui Isus, ca să-L omoare.

[Matei 27.1]

Iubirea, prietenia, respectul nu unesc oamenii atît de puternic ca ura comună față de ceva.

A.P. Cehov

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.

[Ioan 15.13]

Frumusețea unui sentiment se măsoară prin sacrificiul pe care ești gata să-l faci pentru el.

John Galsworthy

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Tu deci, care înveţi pe alţii, pe tine însuţi nu te înveţi?

[Romani 2.21]

Este mai ușor să fii înțelept pentru alții, decît pentru tine însuți.

Francois de la Rochefoucauld

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Cel încet la mânie preţuieşte mai mult decât un viteaz, şi cine este stăpân pe sine preţuieşte mai mult decât cine cucereşte cetăţi.

[Proverbe 16.32]

Cine este puternic? Acela care știe să se stăpînească.

Talmud

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie, dă-mi pâinea care-mi trebuie.

[Proverbe 30.8]

M-am deprins să fiu mulţumit cu starea în care mă găsesc. Ştiu să trăiesc smerit şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă.

[Filipeni 4.11,12]

Cine este bogat? Acela care e mulțumit cu ceea ce are.

Talmud

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Întreabă dobitoacele, şi te vor învăţa, păsările cerului, şi îţi vor spune; vorbeşte pământului, şi te va învăţa; şi peştii mării îţi vor povesti.

[Iov 12.7,8]

Dă înţeleptului, şi se va face şi mai înţelept; învaţă pe cel neprihănit, şi va învăţa şi mai mult!

[Proverbe 9.9]

Cine este înțelept? Acela care învață mereu de la cineva.

Talmud

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod