„Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi.” Să n-apună soarele peste mânia voastră.

[Efeseni 4.26]

Mînia este ca focul: nu se poate stinge decît atunci cînd e scînteie. După aceea e tîrziu.

Giovanni Papini

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod