You are currently browsing the monthly archive for septembrie 2009.

Ioan I-a zis: „Învăţătorule, noi am văzut pe un om scoţând draci în Numele Tău; şi l-am oprit, pentru că nu venea după noi.” „Nu-l opriţi”, a răspuns Isus, „căci nu este nimeni care să facă minuni în Numele Meu, şi să Mă poată grăi de rău îndată după aceea.

[Marcu 9.38,39]

Niciodată nu avem voie să curmam elanurile și să răcim entuziasmele.

Gaston Berger

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Reclame

Să n-apună soarele peste mânia voastră.

[Efeseni 4.26]

Ura şi focul trebuie înăbuşite din primul moment, altfel în urma lor rămîne cenuşă.

Ileana Vulpescu

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: „astăzi”, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului.

[Evrei 3.13]

Amânarea este hoțul timpului.

John Dos Passos

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.

[Matei 11.28]

Oamenii se obosesc de moarte tot căutînd odihna.

Lawrence Sterne


Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Cel ce mustră pe un batjocoritor îşi trage dispreţ şi cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu ocară.

[Proverbe 9.7]

Nimeni nu este destul de inteligent ca să poată convinge pe un prost că e prost.

Jean de La Fontaine

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Şi când S-a apropiat de Ierusalim, spre coborâşul Muntelui Măslinilor, toată mulţimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: „Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în cer şi slavă în locurile preaînalte!”

Unii farisei din norod au zis lui Isus: „Învăţătorule, ceartă-Ţi ucenicii!”

Şi El a răspuns: „Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga.”

[Luca 19.37-40]

Vor putea tăia toate florile, însă nu vor putea opri primăvara.

Pablo Neruda

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea.

[Efeseni 2.14]

Deși avem moduri diferite de a ne închina și de a face lucrurile, avem un singur Dumnezeu. Așadar cum putem pretinde că aducem „Vești Bune” cîtă vreme oamenii nu văd în noi că Isus Hristos dărîmă barierele și ne strînge împreună?

Albert Braithwaite

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos.

[1 Petru 1.7]

Focul întărește întotdeauna ceea ce nu poate distruge.

Oscar Wilde

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea.

[Ioan 14.27]

Pacea nu înseamnă absența războiului, ci înseamnă virtute, este o stare de spirit, de bunăvoință, încredere și dreptate.

Baruch Spinoza

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie, dă-mi pâinea care-mi trebuie. Ca nu cumva, în belşug, să mă lepăd de Tine şi să zic: „Cine este Domnul?” Sau ca nu cumva, în sărăcie, să fur şi să iau în deşert Numele Dumnezeului meu.

[Proverbe 30.8,9]

Poate că banii sînt un lucru rău, dar nici sărăcia nu e mai brează.

Eric Linklater

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele.

[Proverbe 17.22]

Este de o mie de ori mai bine să fii optimist și să te înșeli, decît să fii pesimist și să ai dreptate.

Jack Penn

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioşia lui, dar sărutările unui vrăjmaş sunt mincinoase.

[Proverbe 27.6]

Puțini oameni sînt destul de înțelepți pentru a prefera critica ce le este folositoare, laudei care îi trădează.

Francois de La Rochefoucauld

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere, dulci pentru suflet şi sănătoase pentru oase.

[Proverbe 16.24]

Alături de un prieten adevărat este cu neputință să ajungi la deznădejde.

Honore de Balzac

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.

[Matei 16.24]

Nu vor purta coroană sus în cer cei care n-au purtat crucea aici pe pămînt.

Charles Spurgeon


Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Cine este chemat la o slujbă să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii să se ţină de învăţătură. Cine îmbărbătează pe alţii să se ţină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuieşte să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie s-o facă cu bucurie.

[Romani 12.7,8]

Nu-i de ajuns să faci binele, trebuie să-l faci și bine.

Denis Diderot

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Caci, daca vei tacea acum, ajutorul si izbavirea vor veni din alta parte pentru Iudei, si tu si casa tatalui tau veti pieri. Si cine stie daca nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la imparatie?

[Estera 4.14]

Cel mai întunecat loc din iad este rezervat pentru cei care își menţin neutralitatea în timpul crizelor morale.

Dante Alighieri

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Este mai ferice să dai decît să primești.

[Fapte 20.35]

Fericirea adevărată nu o are, nu poate să o aibă decît acela care o dă… Și ca s-o dai nu e nevoie să o ai; iar ca s-o ai trebuie să începi prin a o da.

Alexandru Vlahuță

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Isus le-a zis: „Veniţi singuri la o parte, într-un loc pustiu, şi odihniţi-vă puţin.”

[Marcu 6.31]

Singurătatea este pentru spirit ceea ce dieta este pentru corp.

Luc de Clapiers

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioşia lui, dar sărutările unui vrăjmaş sunt mincinoase.

[Proverbe 27.6]

Cine mustră pe alţii găseşte mai multă bunăvoinţă pe urmă, decât cel cu limba linguşitoare.

[Proverbe 28.23]

Nu poți fi în același timp prieten și lingușitor.

Plutarh

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Şi, fiindcă Lot zăbovea, bărbaţii aceia l-au apucat de mână, pe el, pe nevasta sa şi pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-l cruţe; l-au scos şi l-au lăsat afară din cetate.

[Geneza 19.16]

„Mai tîrziu” devenea „prea tîrziu”.

Octavian Paler

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod