Cine este chemat la o slujbă să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii să se ţină de învăţătură. Cine îmbărbătează pe alţii să se ţină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuieşte să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie s-o facă cu bucurie.

[Romani 12.7,8]

Nu-i de ajuns să faci binele, trebuie să-l faci și bine.

Denis Diderot

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Anunțuri