You are currently browsing the monthly archive for octombrie 2009.

Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.

[Matei 6.33]

Dacă vrei să trăiești o viață fericită, leag-o de un scop, nu de oameni sau lucruri.

Albert Einstein

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Reclame

Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu Te-a văzut.

[Iov 42.5]

Durerea este cea care sparge carapacea ce îți îngrădește înțelegerea.

Khalil Gibran

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Da, Tu îmi aprinzi lumina mea. Domnul Dumnezeul meu îmi luminează întunericul meu.

[Psalmi 18.28]

 

Cînd este destul de întuneric, poți vedea stelele.

Ralph Waldo Emerson


Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăşi, chiar dacă stau în întuneric, totuşi Domnul este lumina mea!

[Mica 7.8]

Felul în care ne raportăm la eșec determină felul în care vom obține succesul.

David Feherty

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină; dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric.

[Luca 11.34]

Dacă îți schimbi felul în care privești lucrurile, lucrurile la care privești se schimbă.

Wayne Dyer

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl.

[Ioan 14.12]

Dacă acțiunile tale îi inspiră pe alții să viseze mai mult, să învețe mai mult, să facă mai mult și să devină mai mult, ești un conducător.

John Quincy Adams

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus.

[Evrei 12.2]

Obstacolele sînt acele lucruri înfricoșătoare care devin vizibile cînd ne luăm ochii de la țintele noastre.

Henry Ford

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.

[Filipeni 4.8]

Urmărește țeluri care merită.

Anna Cummins

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.

[Filipeni 3.13,14]

Nu contează de unde vii. Tot ce contează este încotro te îndrepți.

Brian Tracy

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Răscumpăraţi vremea.

[Efeseni 5.16]

Timpul este ceea ne dorim cel mai mult, dar folosim cel mai prost.

William Penn

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Satură-ne în fiecare dimineaţă de bunătatea Ta, şi toată viaţa noastră ne vom bucura şi ne vom înveseli.

[Psalmi 90.14]

Cînd te trezești dimineața, gîndește-te ce privilegiu prețios este să fii viu – să respiri, să gîndești, să te bucuri, să iubești.

Marcus Aurelius

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

De ce cîntăriţi argint pentru un lucru care nu hrăneşte? De ce vă daţi cîştigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultaţi-Mă, dar, şi veţi mînca ce este bun, şi sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase.

[Isaia 55.2]

Banii pot fi coaja multor lucruri, dar nu miezul. Îți pot oferi mîncare, dar nu poftă; medicamente, dar nu sănătate; cunoscuți, dar nu prieteni; slujitori, dar nu loialitate; zile de bucurie, dar nu pace și fericire.

Henrik Ibsen

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.”

[Evrei 13.5]

De obicei oamenii nu se bucură atît de ceea ce au, cît se amărăsc cu gîndul la ceea ce nu au.

V.G. Belinski

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

O inimă veselă înseninează faţa; dar când inima este tristă, duhul este mâhnit.

[Provere 15.13]

Învață să ai mereu un zîmbet ascuns în inimă.

Arsenie Papacioc

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Prietenul adevărat iubeşte oricând, şi în nenorocire ajunge ca un frate.

[Proverbe 17.17]

Un prieten, cînd e un om, întrece și pe-un frate.

Homer

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Purtaţi-vă ca nişte oameni slobozi, fără să faceţi din slobozenia aceasta o haină a răutăţii, ci ca nişte robi ai lui Dumnezeu.

[1 Petru 2.16]

Supunerea e prima formă a libertății, pentru că ea se naște din însăși recunoașterea premiselor ei.

Gabriel Liiceanu

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlineşte.

[Proverbe 19.21]

Cu cît fac mai multe planuri, cu atît mă izbește realitatea.

Friedrich Duerrenmatt

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.

[Ioan 3.19]

Cârtița nu duce dorul răsăritului de soare.

Saadi

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod