You are currently browsing the monthly archive for noiembrie 2009.

Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana de toate zilele, şi unul dintre voi le zice: „Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!”, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi?

[Iacov 2.15,16]

Nu este destul să compătimești. Trebuie să faci ceva.

Tenzin Gyatso

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Reclame

Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.

[Coloseni 3.13]

Orice prost poate să critice, să condamne și să se plîngă, dar e nevoie de carcter și stăpînire de sine pentru a înțelege și a ierta.

Dale Carnegie

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele.

[Efeseni 5.16]

Avem nevoie de mai mult timp? Sau avem nevoie să fim mai disciplinați cu timpul ce-l avem?

Kerry Johnson

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare.Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic.

[Iacov 1.2-4]

Cînd toate par să-ți stea împotrivă, amintește-ți că avionul decolează împotriva vîntului, nu împreună cu el.

Henry Ford

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blesteamă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc.

[Matei 5.44]

Nu există răzbunare mai desăvîrșită decît iertarea.

Josh Billings

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Cine mustră pe alţii găseşte mai multă bunăvoinţă pe urmă, decât cel cu limba linguşitoare.

[Proverbe 28.23]

Cînd un prieten face o greșeală, prietenul rămîne prieten și greșeala rămîne greșeală.

Shimon Peres

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Pentru ca oricine va vrea sa-si scape viata, o va pierde; dar oricine isi va pierde viata pentru Mine, o va castiga.

[Matei 16.25]

Un popor care pune mai mult preț pe privilegiile sale decît pe principii le va pierde în curînd pe ambele.

Dwight Eisenhower


Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Pot să se mute munţii, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine, şi legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine.

[Isaia 54.10]

Deși sentimentele noastre vin și pleacă, dragostea lui Dumnezeu pentru noi rămîne.

C.S. Lewis


Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica.

[1 Ioan 4.18]

Numai atunci cînd nu ne mai temem începem să trăim cu adevărat.

Dorothy Thompson

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Pentru că nu cine se laudă singur va fi primit, ci acela pe care Domnul îl laudă.

[2 Corinteni 10.18]

Este mult mai impresionant cînd ceilalți îți descoperă calitățile fără ajutorul tău.

Judith Martin

 

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere, dulci pentru suflet şi sănătoase pentru oase.

[Proverbe 16.24]

Un prieten adevărat îți cunoaște slăbiciunile, dar îți arată calitățile; îți simte temerile, dar îți întărește credința; îți vede neliniștile, dar îți eliberează spiritul; îți recunoaște neputințele, dar îți evidențiază potențialul.

William Arthur Ward

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui.

[Proverbe 19.22]

Un zîmbet este distanța cea mai scurtă între doi oameni.

Victor Borge

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

La Tine îmi ridic ochii, la Tine care locuieşti în ceruri.

[Psalmi 123.1]

Durerea privește înapoi. Îngrijorarea privește în jur. Credința privește în sus.

Paul Chappell

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Ce este cu neputinţă la oameni este cu putinţă la Dumnezeu.

[Luca 18.27]

Am realiza mult mai multe lucruri, dacă nu le-am crede imposibile.

Vince Lombardi

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Adevarat, adevarat, va spun, ca cine crede in Mine, va face si el lucrarile pe care le fac Eu; ba inca va face altele si mai mari decat acestea.

[Ioan 14.12]

Stai departe de oamenii care îți micșorează ambiția. Oamenii mici întotdeauna fac asta. Cei cu adevărat mari te fac să simți că și tu poți deveni mare.

Mark Twain

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află.

[Matei 7.13-14]

Binele rămîne bine, chiar dacă toți sînt impotriva lui, iar răul rămîne rău, chiar dacă toți sînt pentru el.

William Penn

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere.

[1 Corinteni 4.20]

Omul superior este modest în vorbirea sa, dar excelează în acțiunile sale.

Confucius

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod