Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana de toate zilele, şi unul dintre voi le zice: „Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!”, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi?

[Iacov 2.15,16]

Nu este destul să compătimești. Trebuie să faci ceva.

Tenzin Gyatso

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod