You are currently browsing the monthly archive for decembrie 2009.

Nu faceti ca binele vostru sa fie grait de rau.

[Romani 14.16]

Nu este destul să faci bine; e nevoie să-l faci așa cum trebuie.

John Viscount Morley

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Reclame

Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea.

[1 Petru 3.9]

Nu lătra împotriva răului, ci cîntă frumusețea binelui.

Ralph Waldo Emerson


Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Isus, când a ajuns la locul acela, Şi-a ridicat ochii în sus şi i-a zis: „Zachee, dă-te jos degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta.”

[Luca 19.5]

Isus i-a zis: „Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci şi el este fiul lui Avraam.”

[Luca 19.9]

Viitorul începe astăzi, nu mîine.

Karol Wojtyla

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi.

[1 Petru 5.7]

Nu anticipa necazurile, nici nu te îngrijora pentru lucruri care s-ar putea să nu se întîmple niciodată. Rămîi în lumină.

Benjamin Franklin

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos.

[2 Corinteni 2.15]

Împrăștie dragostea oriunde mergi. Nu lăsa pe cineva care vine la tine să plece fără a fi mai fericit.

Maica Tereza

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Cine dă să dea cu inimă largă.

[Romani 12.8]

Miracolul este acesta: cu cît oferim mai mult, cu atît avem mai mult.

Leonard Nimoy

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Și ce ar folosi unui om câştige toată lumea, dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuşi?

[Luca 9.25]

Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare.

Albert Einstein

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.

[Ioan 16.33]

Este dureros să eșuezi, dar este și mai rău nici măcar să nu încerci să reușești.

Theodor Roosevelt

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Cine îşi ascunde fărădelegile nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele capătă îndurare.

[Proverbe 28.13]

Mulți oameni ar învăța din greșelile lor dacă nu ar fi atât de ocupați să le nege.

Harold Smith

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Voi sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui Viu; nu pe nişte table din piatră, ci pe nişte table care sunt inimi de carne.

[2 Corinteni 3.3]

Noi sintem Bibliile pe care le citeste lumea, noi sintem crezurile pe care le invata lumea, noi sintem predicile pe care le aude lumea.

Billy Graham

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte.

[Proverbe 14.12]

Răul este dulce la început, dar amar la sfîrșit.

Talmud

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Şi Isus i-a zis: „Nici Eu nu te osândesc. Du-te, şi să nu mai păcătuieşti.”

[Ioan 8.11]

Întotdeauna am văzut că mila aduce roade mai bogate decît dreptatea exigentă.

Abraham Lincoln

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod