You are currently browsing the tag archive for the ‘Matei’ tag.

Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre.

[Matei 6.14]

Iertînd altora, vouă înșivă vă iertați.

Sf. Ioan Gură de Aur

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Reclame

Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blesteamă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc.

[Matei 5.44]

Nu există răzbunare mai desăvîrșită decît iertarea.

Josh Billings

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Pentru ca oricine va vrea sa-si scape viata, o va pierde; dar oricine isi va pierde viata pentru Mine, o va castiga.

[Matei 16.25]

Un popor care pune mai mult preț pe privilegiile sale decît pe principii le va pierde în curînd pe ambele.

Dwight Eisenhower


Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află.

[Matei 7.13-14]

Binele rămîne bine, chiar dacă toți sînt impotriva lui, iar răul rămîne rău, chiar dacă toți sînt pentru el.

William Penn

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.

[Matei 6.33]

Dacă vrei să trăiești o viață fericită, leag-o de un scop, nu de oameni sau lucruri.

Albert Einstein

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.

[Matei 11.28]

Oamenii se obosesc de moarte tot căutînd odihna.

Lawrence Sterne


Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.

[Matei 16.24]

Nu vor purta coroană sus în cer cei care n-au purtat crucea aici pe pămînt.

Charles Spurgeon


Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi risipite ca nişte oi care n-au păstor.

[Matei 9.36]

Adevăratul înțelept nu este acela care vede, ci acela care văzînd cel mai departe, iubește cel mai profund oamenii.

Maurice Maeterlinck

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Nu vă îngrijoraţi, dar, de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei.

[Matei 6.34]

Nu lăsa viitorul să-ți strice liniștea.

Marcus Aurelius

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui; dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui.

[Matei 12.35]

Numai acela care cugetă clar și corect poate să și vorbească clar și corect.

Ioan Slavici

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Când s-a făcut ziuă, toţi preoţii cei mai de seamă şi bătrânii norodului au ţinut sfat împotriva lui Isus, ca să-L omoare.

[Matei 27.1]

Iubirea, prietenia, respectul nu unesc oamenii atît de puternic ca ura comună față de ceva.

A.P. Cehov

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.

[Matei 6.21]

Religia cuiva este acel lucru care-l interesează cel mai mult.

J.M. Barrie

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău, și nu te uiți cu băgare de seamă la bîrna din ochiul tău?

[Matei 7.3]

Inima omului este întotdeauna dreaptă, în tot ce nu-l privește personal.

Jean Jacques Rousseau

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Ferice va fi de voi cînd, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră! Bucurați-vă și înveseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot așa au prigonit pe proorocii, care au fost înainte de voi.

[Matei 5.11,12]

Un om de succes este acela care poate construi o fundație solidă cu cărămizile pe care alții le aruncă în el.

David Charles Brink

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Atunci cei neprihăniți Îi vor răspunde: ,Doamne, cînd Te-am văzut noi flămînd, și Ți-am dat să mănînci? Sau fiindu-Ți sete, și Ți-am dat de ai băut? Cînd Te-am văzut noi străin, și Te-am primit? Sau gol, și Te-am îmbrăcat? Cînd Te-am văzut noi bolnav sau în temniță, și am venit pe la Tine?

[Matei 25.37-39]

Îți voi spune un mare secret, prietene. Nu aștepta Judecata Finală, ea are loc în fiecare zi.

Albert Camus

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Și, din pricina înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mai mulți se va răci.

[Matei 24.12]

În lume este mai multă foame de dragoste și apreciere, decît de pîine.

Maica Tereza

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Cel ce primise cei cinci talanți, a venit, a adus alți cinci talanți, și a zis: ,Doamne, mi-ai încredințat cinci talanți; iată că am cîstigat cu ei alți cinci talanți. Stăpînul său i-a zis: „Bine, rob bun și credincios; ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpînului tău.”

[Matei 25.20,21]

Talentul tău este darul lui Dumnezeu pentru tine. Ceea ce faci cu el este darul tău pentru Dumnezeu.

Leo Buscaglia

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Petru I-a răspuns: „Chiar dacă ar trebui să mor cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine.”

[Matei 26.35]

Este mult mai ușor să lupți pentru principiile tale, decît să le respecți.

Alfred Adler

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde; dar oricine își va pierde viața pentru Mine, o va cîștiga.

[Matei 16.25]

Există momente în care îndrăzneala înseamnă prudență.

Casimir Delavigne


Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Cand s-a inserat, ucenicii s-au apropiat de El, si I-au zis: „Locul acesta este pustiu, si vremea iata ca a trecut; da drumul noroadelor sa se duca prin sate sa-si cumpere de mancare.” „N-au nevoie sa plece”, le-a raspuns Isus; „dati-le voi sa manance.” Dar ei I-au zis: „N-avem aici decat cinci paini si doi pesti.” Si El le-a zis: „Aduceti-i aici la Mine.”

[Matei 14.15-18]

Fa ceea ce poti, cu ceea ce ai, acolo unde esti.

Theodore Roosevelt

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod