You are currently browsing the tag archive for the ‘Rau’ tag.

Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea.

[1 Petru 3.9]

Nu lătra împotriva răului, ci cîntă frumusețea binelui.

Ralph Waldo Emerson


Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Reclame

Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte.

[Proverbe 14.12]

Răul este dulce la început, dar amar la sfîrșit.

Talmud

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află.

[Matei 7.13-14]

Binele rămîne bine, chiar dacă toți sînt impotriva lui, iar răul rămîne rău, chiar dacă toți sînt pentru el.

William Penn

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Deci cine ştie să facă bine, şi nu face, săvârşeşte un păcat!

[Iacov 4.17]

Nu este destul să nu faci nici un rău, ci trebuie să faci tot binele pe care-l poți face.

Francois Fenelon

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Ce seamănă omul, aceea va și secera.

[Galateni 6.7]

Un scop bun nu sfințește mijloace rele; și nici nu trebuie să facem răul în speranța că va ieși ceva bun din el.

William Penn

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

… păcatul pîndește la ușă; dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpînești.

[Geneza 4.7]

Căci binele, pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul, pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac!

[Romani 7.19]

Căutăm binele fără a-l găsi, în schimb găsim răul fără să-l căutăm.

Democrit

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Nu te lasa biruit de rau, ci biruieste raul prin bine.

[Romani 12.21]

Intunericul nu poate alunga intunericul, numai lumina poate face asta. Ura nu poate alunga ura, numai dragostea poate face asta.

Martin Luther King Jr.

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod