You are currently browsing the tag archive for the ‘Sfintenie’ tag.

Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine iubeşte pe alţii a împlinit Legea. De fapt: „Să nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti” şi orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea Legii.

[Romani 13.8-10]

Sfințenia vine din dragoste. Toți cei ce cred și iubesc cu adevărat sînt sfinți.

Sf. Ioan Gură de Aur

Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod

Reclame

Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspîndeşte prin noi, în orice loc, mireasma cunoştinţei Lui. În adevăr, noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mîntuirii şi printre cei ce sunt pe calea pierzării.

[2Corinteni 2.14,15]

Îți mulțumesc, Doamne, pentru toți cei care prin viața lor simplă, prin faptele lor generoase, prin zîmbetul iubirii lor, au trezit în noi dorința de sfințenie.

Pietro Lombardo


Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fara rod